Sikkerhetsuke

Sikkerhetsuke på Hjulhuset.

Denne uken har vi fokus på sikkerhet ved bruk av veteranbiler.

Det blir filmkveld, temakvelder og verkstedet på Hjulhuset er åpent 2-to lørdager for at du skal kunne utføre egenkontroll av sikkerhetsfunksjoner på din veteranbil. Du får veiledning i bruk av utstyr for blant annet kontroll av bremsevirkning og bremsevæske.

Det blir tilgang på løftebukk for inspeksjon under bilen.

Kyndige personer fra kjøretøy og verksted komiteen veileder deg, men du står selv som ansvarlig for kontrollen.

Ved stor pågang blir det køordning, og de eldste kjøretøyene prioriteres først.