Kalender detaljer


Styremøte SAK 20. november kl. 1830 - 2030

Tid:
tirsdag 20. november 2018
18:30 – 20:30
Beskrivelse:

 

Agenda

Ref. sist møte

Status økonomi

Budsjett 2019

Dato Årsmøte 

Status fra ulike komiteene

Prosjekt klubblokaler fremtid  Status 

SAK Posten - annonse for 2019

Evt.

 

 

Sted:
Storfjordens Automobilklubb
Adresse:

6260
SKODJE

Klubbhuset til Storfjordens automobilklubb er "Hjulhuset".

Vis kart
Kart:
Kjøreinstruks:
Fra vest:
Følg E39 østover fra rundkjøringa nord for Moa/Spjelkavik.
Etter ca 8,7km, ta av mot venstre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.

Fra Øst:
Følg E39 vestover fra krysset på Digernes vest for Valle.
Etter ca 5 km, ta av mot høyre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.