Kalender detaljer


SAK Styremøte 16.10.2018

Tid:
tirsdag 16. oktober 2018
18:30 – 21:00
Beskrivelse:

Agenda 16/10-2018

Referat fra styremøte 4. september 2018

Status fremdrift Budsjett ( mal)

Kort status økonomi / bedre rente muligheter andre banker?

Visma konto – fremtid? Trenger vi?

Status Klubblokale fremtid – noe nytt?

Kort fra kontaktpersoner komiteer i SAK ( er vi vinter klar)

Søke om midler Tafjord Kraft - andre.. på konkret prosjekt, hvilke?

SAK 35 Års jubileum 2019 – Svein Solem Arr. Komiteen kommer kl. 1930

Evt.

Sted:
Storfjordens Automobilklubb
Adresse:

6260
SKODJE

Klubbhuset til Storfjordens automobilklubb er "Hjulhuset".

Vis kart
Kart:
Kjøreinstruks:
Fra vest:
Følg E39 østover fra rundkjøringa nord for Moa/Spjelkavik.
Etter ca 8,7km, ta av mot venstre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.

Fra Øst:
Følg E39 vestover fra krysset på Digernes vest for Valle.
Etter ca 5 km, ta av mot høyre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.