Kalender detaljer


Styremøte SAK 4. september kl 1830 - 2030

Tid:
tirsdag 04. september 2018
18:30 – 20:30
Beskrivelse:

Agenda

Referat fra styremøte 3.juli 2018

Status fremdrift Budsjett 

Kort status økonomi

Status Klubblokale fremtid

Innkomne saker fra komiteer

Kort fra kontaktpersoner komiteer i SAK

SAK 35 Års jubileum 2019 ( egen komité - stort engasjement fra arr. komité)

Evt.

 

 

 

Sted:
Storfjordens Automobilklubb
Adresse:

6260
SKODJE

Klubbhuset til Storfjordens automobilklubb er "Hjulhuset".

Vis kart
Kart:
Kjøreinstruks:
Fra vest:
Følg E39 østover fra rundkjøringa nord for Moa/Spjelkavik.
Etter ca 8,7km, ta av mot venstre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.

Fra Øst:
Følg E39 vestover fra krysset på Digernes vest for Valle.
Etter ca 5 km, ta av mot høyre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.