Kalender detaljer


Styremøte 3. juli kl 1830

Tid:
tirsdag 03. juli 2018
18:30 – 20:00
Beskrivelse:
Agenda

1. Ref. sist møte
2. Status økonomi/ medlems status
3. Budsjett arbeid. Utarbeide Styre/ klubben - Komiteene.
( bruke regnskaps fordeling som utgangspunkt)
4. Klubblokale fremtid - Prosjekt
5. Kort fra de ulike komité ansvarlige
6. Eventuelt. Informasjon eksternt prosjekt nevnt sist møte ( ikke avklart ennå da vedkomme er på reise)
Tror det er greit å ikke flagge dette pr. dato. Oppfattet via, at greit om vi avventer dialog.
Sted:
Storfjordens Automobilklubb
Adresse:

6260
SKODJE

Klubbhuset til Storfjordens automobilklubb er "Hjulhuset".

Vis kart
Kart:
Kjøreinstruks:
Fra vest:
Følg E39 østover fra rundkjøringa nord for Moa/Spjelkavik.
Etter ca 8,7km, ta av mot venstre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.

Fra Øst:
Følg E39 vestover fra krysset på Digernes vest for Valle.
Etter ca 5 km, ta av mot høyre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.