Kalender detaljer


SAK Styremøte

Tid:
mandag 04. juni 2018
18:30 – 21:00
Beskrivelse:

Innkalling til styremøte  mandag 4.juni kl 1830 på Hjulhuset

 

Agenda

 

1.Referat fra sist møte

2.Møte med arr. komiteen - ønskes om å treffe styret vedr. Essen turen

3.Status økonomi i SAK v/ Charlotte

4.Kort fra de ulike komiteene v/ kontaktpersoner

5.Klubblokale fremtid. Status fra ulike alternativer som vi ønsket å avstemme status på.

- Følge opp og arbeide med vedtak fra årsmøtevedtak om prosjekt i Brusdalen, prosjekt gruppe

6.Evt. 

 

Fint med tilbakemelding om deltakelse.

 

Karen / Redaktøren SAK posten står på kopi og stiller frivillig.

 

Vil sende tekstmelding å invitere arr. komiteen, da ikke alle der er på e-post. De bli med på sak og så takker vi de av.

Svein Solem  har kontaktet meg å ytret et ønske om å delta og tema er Essenturen og håndtering.

 

 

Mvh

Irene 

Sted:
Storfjordens Automobilklubb
Adresse:

6260
SKODJE

Klubbhuset til Storfjordens automobilklubb er "Hjulhuset".

Vis kart
Kart:
Kjøreinstruks:
Fra vest:
Følg E39 østover fra rundkjøringa nord for Moa/Spjelkavik.
Etter ca 8,7km, ta av mot venstre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.

Fra Øst:
Følg E39 vestover fra krysset på Digernes vest for Valle.
Etter ca 5 km, ta av mot høyre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.