Kalender detaljer


Styremøte

Tid:
torsdag 15. februar 2018
18:30 – 21:00
Beskrivelse:

Styret 2018
Irene Årsnes
Steinar Leganger
Frode Drabløs
Synnøve Ringdal
Charlotte Opskar

Vara:
Lidvard Lundanes
Paulus Giørtz

SAK Posten:
Karen Gissinger

 Agenda

 Konstituering

Fordeling kontaktpersoner komiteer

Avstemme litt etter årsmøtet – punkter som der diskutert

SAK Posten Annonse 2018 årgang. Se også vedlegg. Vi må fordele og starte snarest arbeidet. PS. Vi må sette sum på banner på Web siden vår.

Legge plan møte med komiteene – samt opplæring StryreWeb.

Kort status Hjulhuset lekkasje

Evt.

 

Fint med en tilbakemelding

 

Mvh

Irene

 

Tlf. 916 16 630

 

Sted:
Storfjordens Automobilklubb
Adresse:

6260
SKODJE

Klubbhuset til Storfjordens automobilklubb er "Hjulhuset".

Vis kart
Kart:
Kjøreinstruks:
Fra vest:
Følg E39 østover fra rundkjøringa nord for Moa/Spjelkavik.
Etter ca 8,7km, ta av mot venstre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.

Fra Øst:
Følg E39 vestover fra krysset på Digernes vest for Valle.
Etter ca 5 km, ta av mot høyre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.