Kalender detaljer


SAK Styremøte

Tid:
torsdag 11. januar 2018
18:30 – 21:00
Beskrivelse:

Innkalling til Styremøte torsdag 11. januar 2018 KL  1830 Hjulhuset.

 Agenda

Sist referat

Forsikring LMK Strategi  v/ Irene

Kort Hjulhuset status tilstand v/ Irene

Kort Dragsund Veistasjon v/ Steine

Kort StryeWeb – Ny hjemmeside

Forberedelser til Årsmøte

-Innkomne saker

-Status regnskap…

-Vedtektsendringer..

-Årsberetning

Etc.

 

 

Charlotte – kan vi møte litt før ca. kl. 18 å telle over litt artikler ( varetelling)

 

Årsmøte er onsdag 31. januar 2018.

 

Med vennlig hilsen

Irene Årsnes

 

Tlf. 91 61 66 30

Sted:
Storfjordens Automobilklubb
Adresse:

6260
SKODJE

Klubbhuset til Storfjordens automobilklubb er "Hjulhuset".

Vis kart
Kart:
Kjøreinstruks:
Fra vest:
Følg E39 østover fra rundkjøringa nord for Moa/Spjelkavik.
Etter ca 8,7km, ta av mot venstre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.

Fra Øst:
Følg E39 vestover fra krysset på Digernes vest for Valle.
Etter ca 5 km, ta av mot høyre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.