Kalender detaljer


Ørskogdagane 2018

Tid:
lørdag 26. mai 2018
10:00 – 16:00
Beskrivelse:
Sett av datoen 26. mai på kalenderen.  Da er det Ørskogdagane og bilutstilling på Sjøholt.
Det årvisse arrangementet er et trivelig sted der en treffer andre bil interesserte. Oftest er det fint vær under dette arrangementet, og det håper vi det blir i år også. Arrangøren har ordnet med ekstra plass til oss og det vil komme både biler, traktorer og andre kjøretøy til bygda denne dagen. Lokomobilen fra Tøsse vil også bli "fyrt" opp og det er verdt turen alene. Vi gleder oss til en trivelig lørdag på Sjøholt.
Sted:
Storfjordens Automobilklubb
Adresse:

6260
SKODJE

Klubbhuset til Storfjordens automobilklubb er "Hjulhuset".

Vis kart
Kart:
Kjøreinstruks:
Fra vest:
Følg E39 østover fra rundkjøringa nord for Moa/Spjelkavik.
Etter ca 8,7km, ta av mot venstre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.

Fra Øst:
Følg E39 vestover fra krysset på Digernes vest for Valle.
Etter ca 5 km, ta av mot høyre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.