Kalender detaljer


Årsmøte

Tid:
onsdag 31. januar 2018
18:30 – 18:30
Beskrivelse:
AGENDA FOR ÅRSMØTET 2018
¤  Godkjenning av innkalling

¤  Valg av møteleder

¤  Valg av referent

¤  Styrets årsberetning

¤  Regnskap 2017
¤  Fastsettelse av kontingent 2018

¤  Valg av:
o  Leder
o  Styremedlemmer/varamedlemmer o  Revisor
o  Valgkomite’
o  Blad- og hjemmesidekomite’
o  Løps- og arrangementskomite’
o  Verksted og kjøretøykomite’
o  Forsikringskomite’
o  Eiendoms- og velferdskomite’

¤  Vedtektsendring.
Forslag til nye vedtekter er lagt ut på:
•     Hjulhuset
•     www.storfjorden.no
¤  Status Dragsundet

¤  Innkomne saker
Saker som ønskes fremmet for årsmøtet,
må være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet. VEL MØTT!
Styret i SAK
Sted:
Storfjordens Automobilklubb
Adresse:

6260
SKODJE

Klubbhuset til Storfjordens automobilklubb er "Hjulhuset".

Vis kart
Kart:
Kjøreinstruks:
Fra vest:
Følg E39 østover fra rundkjøringa nord for Moa/Spjelkavik.
Etter ca 8,7km, ta av mot venstre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.

Fra Øst:
Følg E39 vestover fra krysset på Digernes vest for Valle.
Etter ca 5 km, ta av mot høyre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.