Kalender detaljer


Årsmøte

Tid:
onsdag 31. januar 2018
18:30 – 21:00
Beskrivelse:
AGENDA FOR ÅRSMØTET 2018
​Onsdag 31.01.2018 kl 18:30
NB! Møtet er på Norsk Scania As, på Digernes i Skodje.

¤  Godkjenning av innkalling

¤  Valg av møteleder

¤  Valg av referent

¤  Styrets årsberetning

¤  Regnskap 2017
¤  Fastsettelse av kontingent 2018

¤  Valg av:
o  Leder
o  Styremedlemmer/varamedlemmer o  Revisor
o  Valgkomite’
o  Blad- og hjemmesidekomite’
o  Løps- og arrangementskomite’
o  Verksted og kjøretøykomite’
o  Forsikringskomite’
o  Eiendoms- og velferdskomite’

¤  Vedtektsendring.
Forslag til nye vedtekter er lagt ut på:
•     Hjulhuset
•     www.storfjorden.no
¤  Status Dragsundet

¤  Innkomne saker
Saker som ønskes fremmet for årsmøtet,
må være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet. VEL MØTT!
Styret i SAK