Kalender detaljer


Medlemsmøte

Tid:
torsdag 30. november 2017
18:30 – 21:00
Beskrivelse:

Bensin og Etanol som tilsetningsstoff er hovedtema på månedens medlemsmøte.
Debatten knyttet tilsetningsstoff i bensinen har vært et tema de siste årene. Informasjonen spriker, og for den jevne forbruker med veterankjøretøy kan det være vanskelig å orientere seg. Vi har fått med oss Gunnar Haugen fra Bunker Oil til å informere oss rundt dette temaet.

Lidvard Lundanes vil også informere om klubbens nye informasjonsverktøy Styre Web.

Sted:
Storfjordens Automobilklubb
Adresse:

6260
SKODJE

Klubbhuset til Storfjordens automobilklubb er "Hjulhuset".

Vis kart
Kart:
Kjøreinstruks:
Fra vest:
Følg E39 østover fra rundkjøringa nord for Moa/Spjelkavik.
Etter ca 8,7km, ta av mot venstre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.

Fra Øst:
Følg E39 vestover fra krysset på Digernes vest for Valle.
Etter ca 5 km, ta av mot høyre fra E39, etter ca 40meter mot høyre inn på FV 111 Gamle Brusdalsvei, følg skilt mot "Brusdal".
Følg den FV 111 Gamle Brusdalsvei østover ca 1,2km.
Klubbhuset ligg på høyre side av vegen.