Kalender

Februar 2018


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
29
30
31
Årsmøte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Temakveld på Hjulhuset
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4

Årsmøte – 31. januar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Beskrivelse: <font style="font-size: 24px;">AGENDA FOR ÅRSMØTET 2018<br><font style="font-size:16px">​Onsdag 31.01.2018 kl 18:30</font><br>NB! Møtet er på Norsk Scania As, på Digernes i Skodje.<br><br></font>¤&nbsp; Godkjenning av innkalling<br><br>¤&nbsp; Valg av møteleder<br><br>¤&nbsp; Valg av referent<br><br>¤&nbsp; Styrets årsberetning<br><br>¤&nbsp; Regnskap 2017<br>¤&nbsp; Fastsettelse av kontingent 2018<br><br>¤&nbsp; Valg av:<br>o&nbsp; Leder<br>o&nbsp; Styremedlemmer/varamedlemmer o&nbsp; Revisor<br>o&nbsp; Valgkomite’<br>o&nbsp; Blad- og hjemmesidekomite’<br>o&nbsp; Løps- og arrangementskomite’<br>o&nbsp; Verksted og kjøretøykomite’<br>o&nbsp; Forsikringskomite’<br>o&nbsp; Eiendoms- og velferdskomite’<br><br>¤&nbsp; Vedtektsendring.<br>Forslag til nye vedtekter er lagt ut på:<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp;Hjulhuset<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp;www.storfjorden.no<br>¤&nbsp; Status Dragsundet<br><br>¤&nbsp; Innkomne saker<br>Saker som ønskes fremmet for årsmøtet,<br>må være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet. VEL MØTT!<br>Styret i SAK<br><div></div>

Temakveld på Hjulhuset – 22. februar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: &nbsp;Temakveld ved Hjulhuset. Thor Arild Malin ved BVG skole tar kvelden.Tema, tenning og forgassere på våre veteranbiler. Svarer på spørsmål også om andre temaer.