Kalender

Februar 2018


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
29
30
31
Årsmøte
1
2
3
4
5
6
7
Åpent hus på Hjulhuset
8
9
Auksjon på Retromobile 2018, Paris
10
11
12
13
14
Åpent hus på Hjulhuset
15
Styremøte
16
17
18
19
20
21
Åpent hus på Hjulhuset
22
Temakveld på Hjulhuset
23
24
25
26
27
Møte i Jentehjulet
28
Åpent hus på Hjulhuset
1
2
3
4

Årsmøte – 31. januar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Beskrivelse: <font style="font-size: 24px;">AGENDA FOR ÅRSMØTET 2018<br><font style="font-size:16px">​Onsdag 31.01.2018 kl 18:30</font><br>NB! Møtet er på Norsk Scania As, på Digernes i Skodje.<br><br></font>¤&nbsp; Godkjenning av innkalling<br><br>¤&nbsp; Valg av møteleder<br><br>¤&nbsp; Valg av referent<br><br>¤&nbsp; Styrets årsberetning<br><br>¤&nbsp; Regnskap 2017<br>¤&nbsp; Fastsettelse av kontingent 2018<br><br>¤&nbsp; Valg av:<br>o&nbsp; Leder<br>o&nbsp; Styremedlemmer/varamedlemmer o&nbsp; Revisor<br>o&nbsp; Valgkomite’<br>o&nbsp; Blad- og hjemmesidekomite’<br>o&nbsp; Løps- og arrangementskomite’<br>o&nbsp; Verksted og kjøretøykomite’<br>o&nbsp; Forsikringskomite’<br>o&nbsp; Eiendoms- og velferdskomite’<br><br>¤&nbsp; Vedtektsendring.<br>Forslag til nye vedtekter er lagt ut på:<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp;Hjulhuset<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp;www.storfjorden.no<br>¤&nbsp; Status Dragsundet<br><br>¤&nbsp; Innkomne saker<br>Saker som ønskes fremmet for årsmøtet,<br>må være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet. VEL MØTT!<br>Styret i SAK<br><div></div>

Åpent hus på Hjulhuset – 07. februar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <span style="font-size: 13px;">Hjulhuset og verkstedet er åpent for medlemmer.</span><br style="font-size: 13px;"><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">Velkommen til alle medlemmer som vil skru på egen eller klubbens biler!</span><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">(Det er selvsagt lov å bare stikke innom for å drikke kaffi også....)</span><br style="font-size: 13px;"><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">Med vennlig hilsen</span><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">Styret i SAK</span>

Auksjon på Retromobile 2018, Paris – 09. februar 2018

Tid: 13:00 – 17:00
Beskrivelse: Auksjon på Retromobile 2018, Paris.<br>Auksjonen streames på internett fra Kl 14:00<br><a href="https://www.artcurial.com/" target="_blank">Link:&nbsp;https://www.artcurial.com/</a><br>Her skal bla. den mye omtalte 1938 Horch'en til Aksel Holm auksjoneres.

Åpent hus på Hjulhuset – 14. februar 2018

Tid: 17:30 – 17:30
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <span style="font-size: 13px;">Hjulhuset og verkstedet er åpent for medlemmer.</span><br style="font-size: 13px;"><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">Velkommen til alle medlemmer som vil skru på egen eller klubbens biler!</span><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">(Det er selvsagt lov å bare stikke innom for å drikke kaffi også....)</span><br style="font-size: 13px;"><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">Med vennlig hilsen</span><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">Styret i SAK</span>

Styremøte – 15. februar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><b>Styret 2018<br></b></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">Irene Årsnes<br></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">Steinar Leganger<br></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">Frode Drabløs<br></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">Synnøve Ringdal<br></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">Charlotte Opskar</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Vara:<br></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">Lidvard Lundanes<br></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">Paulus Giørtz</span></p> <p class=""><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">SAK Posten: <br>Karen Gissinger</span></p> <p class=""><font style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 11pt;"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="font-size: 11pt;"><strong>Agenda</strong></span></font></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">Konstituering</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Fordeling kontaktpersoner komiteer</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Avstemme litt etter årsmøtet – punkter som der diskutert</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">SAK Posten Annonse 2018 årgang. <b><i>Se også vedlegg.</i></b> Vi må fordele og starte snarest arbeidet. PS. Vi må sette sum på banner på Web siden vår.</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Legge plan møte med komiteene – samt opplæring StryreWeb.</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Kort status Hjulhuset lekkasje</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Evt.</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Fint med en tilbakemelding</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Mvh</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Irene</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Tlf. 916 16 630</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;</span></p>

Åpent hus på Hjulhuset – 21. februar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <span style="font-size: 13px;">Hjulhuset og verkstedet er åpent for medlemmer.</span><br style="font-size: 13px;"><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">Velkommen til alle medlemmer som vil skru på egen eller klubbens biler!</span><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">(Det er selvsagt lov å bare stikke innom for å drikke kaffi også....)</span><br style="font-size: 13px;"><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">Med vennlig hilsen</span><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">Styret i SAK</span>

Temakveld på Hjulhuset – 22. februar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: Sosial klubbkveld på Hjulhuset.<br>Denne klubbkvelden er det ikke noe spesifikt tema, vi møtes til en uformell og sosial kveld.<br>Det blir kaffi og kake og mye prat.<br>Har du noe du vil fortelle om, vise frem eller lufte interesse for, blir det god anledning til det.

Møte i Jentehjulet – 27. februar 2018

Tid: 17:30 – 19:30
Beskrivelse: Møte i Jentehjulet på Hjulhuset.<br>Gamle og nye medlemmer velkommen.

Åpent hus på Hjulhuset – 28. februar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <span style="font-size: 13px;">Hjulhuset og verkstedet er åpent for medlemmer.</span><br style="font-size: 13px;"><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">Velkommen til alle medlemmer som vil skru på egen eller klubbens biler!</span><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">(Det er selvsagt lov å bare stikke innom for å drikke kaffi også....)</span><br style="font-size: 13px;"><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">Med vennlig hilsen</span><br style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;">Styret i SAK</span>