Kalender

Januar 2018


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Møte i Jentehjulet
10
11
SAK Styremøte
12
13
LMK Strategikonferanse 2018
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Styremøte
25
Temakveld ved Luftambulansebasen i Ålesund
26
27
28
29
30
31
Årsmøte
1
2
3
4

Møte i Jentehjulet – 09. januar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px;">Det blir møte i JenteHjulet på Hjulhuset den 09. januar kl 18.30.</span>

SAK Styremøte – 11. januar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <p class=""><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Innkalling til Styremøte torsdag 11. januar 2018 KL&nbsp; 1830 Hjulhuset.</span></b></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Agenda</span></b></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Sist referat</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Forsikring LMK Strategi&nbsp; v/ Irene</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Kort Hjulhuset status tilstand v/ Irene</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Kort Dragsund Veistasjon v/ Steine </span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Kort StryeWeb – Ny hjemmeside</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Forberedelser til Årsmøte</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">-Innkomne saker</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">-Status regnskap…</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">-Vedtektsendringer.. </span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">-Årsberetning</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Etc.</span></p> <p class="">&nbsp;</p> <p class=""><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Charlotte – kan vi møte litt før ca. kl. 18 å telle over litt artikler ( varetelling) </span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Årsmøte er onsdag 31. januar 2018.</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Med vennlig hilsen</span></p> <p class=""><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Lucida Handwriting&quot;;">Irene Årsnes</span></p> <p class=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Tlf. 91 61 66 30</span></p>

LMK Strategikonferanse 2018 – 13. januar 2018

Tid: 09:00 – 15:00

Styremøte – 24. januar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: Agenda<br><br>- Årsberetning<br>- Regnskap<br>- Vedteksendringer<br><br>- Øvrige saker i forbindelse med årsmøtet

Temakveld ved Luftambulansebasen i Ålesund – 25. januar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Beskrivelse: <article style="color: rgb(46, 52, 54);"><h1 class="article-title" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 28px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(46, 52, 54);"><font face="inherit">Temakveld på </font><span style="font-size: 28px;">Luftambulansebasen i Ålesund</span></h1><div class="article-publish-info" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 8pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(135, 135, 135);"><img style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;" src="http://i.styreweb.com/v1/photoalbum/314785/Helseforetaket.png?width=400&amp;autorotate=true"></div><div class="article-content" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 24pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Helvetica;">Luftambulansebasen i Ålesund</span></p><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51);"><strong style="background: transparent; font-size: 10.5pt; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Torsdag 25.01.2018 kl 18:30</font></strong></p><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font face="Segoe UI, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Temakveld ved Luftambulansebasen ved Ålesund sykehus. Arnt Roger Forshaug forteller oss om oppgavene de har med syketransport og beredskap ved ulykker.&nbsp;<br><br><p class="">- Parkér bilen på gjesteparkeringen ved Ålesund sykehus</p>- Oppmøte i vestibylen på Ålesund sykehus kl 18.30.<br><br></font></span></p><h1 style="margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 28px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(46, 52, 54);"></h1><p style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</p></div></article><br>

Årsmøte – 31. januar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Beskrivelse: <font style="font-size: 24px;">AGENDA FOR ÅRSMØTET 2018<br><font style="font-size:16px">​Onsdag 31.01.2018 kl 18:30</font><br>NB! Møtet er på Norsk Scania As, på Digernes i Skodje.<br><br></font>¤&nbsp; Godkjenning av innkalling<br><br>¤&nbsp; Valg av møteleder<br><br>¤&nbsp; Valg av referent<br><br>¤&nbsp; Styrets årsberetning<br><br>¤&nbsp; Regnskap 2017<br>¤&nbsp; Fastsettelse av kontingent 2018<br><br>¤&nbsp; Valg av:<br>o&nbsp; Leder<br>o&nbsp; Styremedlemmer/varamedlemmer o&nbsp; Revisor<br>o&nbsp; Valgkomite’<br>o&nbsp; Blad- og hjemmesidekomite’<br>o&nbsp; Løps- og arrangementskomite’<br>o&nbsp; Verksted og kjøretøykomite’<br>o&nbsp; Forsikringskomite’<br>o&nbsp; Eiendoms- og velferdskomite’<br><br>¤&nbsp; Vedtektsendring.<br>Forslag til nye vedtekter er lagt ut på:<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp;Hjulhuset<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp;www.storfjorden.no<br>¤&nbsp; Status Dragsundet<br><br>¤&nbsp; Innkomne saker<br>Saker som ønskes fremmet for årsmøtet,<br>må være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet. VEL MØTT!<br>Styret i SAK<br><div></div>