Kalender

Januar 2018


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LMK Strategikonferanse 2018
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Temakveld ved AMK sentralen
26
27
28
29
30
31
Årsmøte
1
2
3
4

LMK Strategikonferanse 2018 – 13. januar 2018

Tid: 09:00 – 15:00

Temakveld ved AMK sentralen – 25. januar 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Beskrivelse: <article style="color: rgb(46, 52, 54); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><h1 class="article-title" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 28px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(46, 52, 54);">Temakveld på AMK sentralen</h1><div class="article-publish-info" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 8pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(135, 135, 135);">Publisert av Lidvard Lundanes den 12.12.17.</div><div class="article-content" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><p class="" style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://i.styreweb.com/v1/photoalbum/314785/Helseforetaket.png?width=400&amp;autorotate=true" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></p><p class="" style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 24pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Helvetica;">AMK</span></p><p class="" style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Helvetica;">(Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)</span></p><p class="" style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Torsdag 25.01.2018 kl 18:30</font></strong><br><font face="Segoe UI, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Temakveld ved AMK sentralen ved Ålesund sykehus. Arnt Roger Forshaug forteller oss om oppgavene de har med syketransport og beredskap ved ulykker.&nbsp;</font></span></p><h1 style="margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 28px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(46, 52, 54);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Helvetica;">Via nødtelefon 113 tar AMK imot hastemeldingar ved akutt sjukdom og skade,&nbsp;i tillegg&nbsp;koordinerer vi ambulanse- og luftambulansetenesten.</span></h1><p class="" style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://i.styreweb.com/v1/photoalbum/314778/Helikopter.jpg?width=400&amp;autorotate=true" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; float: left;"></p><p class="" style="padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(37, 37, 37); font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">AMK-sentralen er bemanna av spesialopplærte sjukepleiarar og ambulansepersonell. Når du ringer 113 blir du møtt av spesialopplært sjukepleiar, som koplar inn dei andre som er på vakt i sentralen umiddelbart. Slik vil det alltid vere fleire som samarbeidar i ein nødsituasjon.&nbsp;&nbsp;</span></p><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(37, 37, 37); font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></span></div></div></article><br>

Årsmøte – 31. januar 2018

Tid: 17:30 – 17:30
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <font style="font-size: 24px;">AGENDA FOR ÅRSMØTET 2018<br></font>¤&nbsp; Godkjenning av innkalling<br><br>¤&nbsp; Valg av møteleder<br><br>¤&nbsp; Valg av referent<br><br>¤&nbsp; Styrets årsberetning<br><br>¤&nbsp; Regnskap 2017<br>¤&nbsp; Fastsettelse av kontingent 2018<br><br>¤&nbsp; Valg av:<br>o&nbsp; Leder<br>o&nbsp; Styremedlemmer/varamedlemmer o&nbsp; Revisor<br>o&nbsp; Valgkomite’<br>o&nbsp; Blad- og hjemmesidekomite’<br>o&nbsp; Løps- og arrangementskomite’<br>o&nbsp; Verksted og kjøretøykomite’<br>o&nbsp; Forsikringskomite’<br>o&nbsp; Eiendoms- og velferdskomite’<br><br>¤&nbsp; Vedtektsendring.<br>Forslag til nye vedtekter er lagt ut på:<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp;Hjulhuset<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp;www.storfjorden.no<br>¤&nbsp; Status Dragsundet<br><br>¤&nbsp; Innkomne saker<br>Saker som ønskes fremmet for årsmøtet,<br>må være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet. VEL MØTT!<br>Styret i SAK<br><div></div>