Kalender

Mars 2019


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
25
Styremøte 25.02.2019
26
Medlemsmøte Jentehjulet
27
28
Klubbkveld 28.02.2019 kl 18:30
1
2
3
4
5
6
Styremøte 06.03.2019
7
8
9
10
11
12
13
14
Møte med tillitsvalgte og komiteer
15
16
Dugnad Solskinsbussen 16.03.2019
17
18
19
Styremøte 19.03.2019
20
21
22
23
24
25
Møte i Jubileum utvalget
26
Ekstraordinært årsmøte 26.03.2019
27
28
Klubbkveld Rico bil
29
30
31

Styremøte 25.02.2019 – 25. februar 2019

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <p>Styremøte 25.02.2019 kl 18:30</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 24px;"><strong>Sakliste</strong></span></p><p>1) Konstituering av styret<br></p><p>2) Godkjenning av referat fra Årsmøtet</p> <p>3) Valg av kontaktpersoner komiteer</p> <p>4) Utsendelse kontingenter - når?</p> <p>5) Status annonser SAK Posten</p> <p>6) Sette dato for å samle alle komiteer - bli kjent planer</p> <p>7) 35 års jubileum status - tiltak</p> <p>8) Arbeidsoppgaver og ansvarsområder ulike komiteer i SAK</p> <p>9) Årsmøte - hvilke mandater&nbsp; retningslinjer til fremtid klubblokaler</p> <p>- Meldt sak/ innspill&nbsp; fra Paulus </p> <p>10) Generalforsamling LMK</p><p>11) Eventuelt</p><p>12) Neste møte?</p>

Medlemsmøte Jentehjulet – 26. februar 2019

Tid: 17:30 – 19:30
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: Medlemsmøte Jentehjulet

Klubbkveld 28.02.2019 kl 18:30 – 28. februar 2019

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <span style="font-size: 13px;">Velkommen til klubbkveld 28. februar kl. 1830 på Hjulhuset. Vi får denne kvelden besøk av Jouni James, som vil demonstrere og informere om sodablåsing på bil.</span><span style="font-size: 13px;">En metode som gjør at det blir rent for smuss, lakk mm. uten riper.</span>

Styremøte 06.03.2019 – 06. mars 2019

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <p>Styremøte 06.03.2019 kl 18:30</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 24px;"><strong>Sakliste</strong></span></p><p>Sak1: Status, økonomi og fremdrift vedr. kjøp av industribygg på Håhjem.<br></p><p>Sak2: Eventuelt</p><p>Sak3: Neste møte?</p>

Møte med tillitsvalgte og komiteer – 14. mars 2019

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <p>Velkommen som komitemedlem i Storfjordens automobilklubb!</p><p>Styret ønsker å møte all medlemmene i de ulike komiteene for å bli kjent og for å gå gjennom oppgavene som hører til hver enkelt komite.</p><p>Hilsen styret i SAK</p>

Dugnad Solskinsbussen 16.03.2019 – 16. mars 2019

Tid: 09:00 – 14:00
Beskrivelse: <p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.5px;">Dugnad Solskinsbussen 16.03.2019 kl 10.00</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.5px;">Møt opp på Norsk Scania As på Digernes.</span></p>

Styremøte 19.03.2019 – 19. mars 2019

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <p>Styremøte 19.03.2019 kl 18:30</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 24px;"><strong>Sakliste</strong></span></p><p>Sak1: Status vedr. kjøp av industribygg på Håhjem.<br></p><p>Sak2: Forberede ekstraordinært årsmøte 26.03.2019 kl 18</p><p>Sak3: Neste møte?</p><p>Sak4: Eventuelt</p>

Møte i Jubileum utvalget – 25. mars 2019

Tid: 16:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: Møte i 35 års jubileumsutvalget i SAK

Ekstraordinært årsmøte 26.03.2019 – 26. mars 2019

Tid: 17:00 – 20:00
Beskrivelse: <p><b><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Ekstraordinært årsmøte i SAK 26.03.2019 kl 18</span></b></p> <p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Styret innkaller etter vedtektene § 15 til Ekstraordinært årsmøte i Storfjordens automobilklubb. Oppmøte ved småbåthavna på Haahjem Industriområde kl 18.00 for befaring på eiendommen/bygget.</span></p> <p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Årsmøtet fortsetter kl 19.00 på Norsk Scania, på Digerneset.</span></p> <p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Sakliste</span></strong></p> <ol><li><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Styret ønsker å tilføye til vedtektene § 2: Formål: Kunne erverve aksjer/eierforhold i aktuelle selskap som støtter klubbens formål.</span></li><li><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Presentasjon av eiendommen/bygget med fremtidig muligheter og økonomiske konsekvenser for klubben.</span></li><li><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Fullmakt til styret til å selge Hjulhuset og kjøpe eiendommen i Sak 2.</span></li><li><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Eventuelt.</span></li></ol> <p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Hjulhuset 06.03.2019</span></p> <p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Styret i SAK.</span></p>

Klubbkveld Rico bil – 28. mars 2019

Tid: 17:30 – 19:30
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: Klubbkveld bedriftsbesøk Rico bil