Januar 2020


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Styremøte i SAK 14.01.2020
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Styremøte i SAK 14.01.2020 – 14. januar 2020

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: <p><strong>Agenda</strong></p> <p>1.Kort status - oppsummering 2019<br></p> <p>2.Kort status fra ulike komiteer - fra kontaktpersoner.</p> <p>- tips, kontaktpersoner sender huskelapp på årsberetning fra komiteene... slik vi har de i god tid.</p> <p>3. forsikring - bl.a. Styreforsikring som sendt ut..&nbsp;</p> <p>- hvem eier hva</p> <p>- verdi summer&nbsp;</p> <p>- m.m. ( trenger her litt innspill, slik vi får med alt og sikrer oss "vanntette forsikringer.</p> <p>4. Økonomi - Status</p> <p>- Hente frem budsjett 2019 - "traff vi"?</p> <p>- Tenke budsjett 2020</p> <p>5. Hvordan løser vi det med endring styre struktur...</p> <p>6. SAK Posten</p> <p>- status annonser</p> <p>- adresse liste</p> <p>- fakturering nye medlemmer, ved års start og løpende.&nbsp;</p> <p>7. Tema konferanse 17. januar. Lidvard reiser. har vi noe tips han kan ha med?</p> <p>8. Utleie status parkering / verksted.&nbsp;</p> <p>9. Terminliste - aktiviteter stryet kan legge frem til Løps og arr. komiteen</p> <p>10. Årsmøte - poster vi må arbeide med.&nbsp;</p> <p>11. Evt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Velkommen.</p>