Kalender

Tir 12. des
18:30 - 20:00
Beskrivelse: Hovedtema er Vedtekts - endringer

Vis mer informasjon

Ons 13. des
18:30 - 21:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: Hjulhuset og verkstedet er åpent for medlemmer.

Velkommen til alle medlemmer som vil skru på egen eller klubbens biler!
(Det er selvsagt lov å bare stikke innom for å drikke kaffi også....)

Med vennlig hilsen
Styret i SAK

Vis mer informasjon

Ons 20. des
18:30 - 21:00
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: Hjulhuset og verkstedet er åpent for medlemmer.

​Avslutning før jul med kake og kaffi!

Velkommen til alle medlemmer som vil skru på egen eller klubbens biler!
(Det er selvsagt lov å bare stikke innom for å drikke kaffi også....)

Med vennlig hilsen
Styret i SAK

Vis mer informasjon

Lør 13. jan
10:00 - 16:00

Tor 25. jan
18:30 - 21:00
Beskrivelse:

Temakveld på AMK sentralen

Publisert av Lidvard Lundanes den 12.12.17.

AMK

(Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)

Torsdag 25.01.2018 kl 18:30
Temakveld ved AMK sentralen ved Ålesund sykehus. Arnt Roger Forshaug forteller oss om oppgavene de har med syketransport og beredskap ved ulykker. 

Via nødtelefon 113 tar AMK imot hastemeldingar ved akutt sjukdom og skade, i tillegg koordinerer vi ambulanse- og luftambulansetenesten.

AMK-sentralen er bemanna av spesialopplærte sjukepleiarar og ambulansepersonell. Når du ringer 113 blir du møtt av spesialopplært sjukepleiar, som koplar inn dei andre som er på vakt i sentralen umiddelbart. Slik vil det alltid vere fleire som samarbeidar i ein nødsituasjon.  
Vis mer informasjon

Ons 31. jan
18:30 - 18:30
Sted: Storfjordens Automobilklubb
Beskrivelse: AGENDA FOR ÅRSMØTET 2018
¤  Godkjenning av innkalling

¤  Valg av møteleder

¤  Valg av referent

¤  Styrets årsberetning

¤  Regnskap 2017
¤  Fastsettelse av kontingent 2018

¤  Valg av:
o  Leder
o  Styremedlemmer/varamedlemmer o  Revisor
o  Valgkomite’
o  Blad- og hjemmesidekomite’
o  Løps- og arrangementskomite’
o  Verksted og kjøretøykomite’
o  Forsikringskomite’
o  Eiendoms- og velferdskomite’

¤  Vedtektsendring.
Forslag til nye vedtekter er lagt ut på:
•     Hjulhuset
•     www.storfjorden.no
¤  Status Dragsundet

¤  Innkomne saker
Saker som ønskes fremmet for årsmøtet,
må være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet. VEL MØTT!
Styret i SAK

Vis mer informasjon