Styreoversikt

May Borvik style=
May Borvik
Revisor
Telefon: 954 51 406
Send e-post Send e-post
Irene Årsnes style=
Irene Årsnes
Leder
Telefon: 916 16 630
Send e-post Send e-post
Steinar Leganger style=
Steinar Leganger
Nestleder
Telefon: 959 05 604
Send e-post Send e-post
Frode Drabløs style=
Frode Drabløs
Sekretær
Telefon: 916 50 604
Send e-post Send e-post
Charlotte Opskar style=
Charlotte Opskar
Kasserer
Telefon: 950 47 912
Send e-post Send e-post
Paulus Giørtz style=
Paulus Giørtz
Styremedlem
Varamedlem
Telefon: 901 42 568
Send e-post Send e-post
Synnøve Ringdal style=
Synnøve Ringdal
Styremedlem
Telefon: 997 11 486
Send e-post Send e-post
Lidvard Lundanes style=
Lidvard Lundanes
Varamedlem
Telefon: 913 61 302
Send e-post Send e-post