Vossarudl`n

Publisert av Frode Drabløs den 15.06.18. Oppdatert 18.06.18.
Som eneste deltaker fra SAK kjørte jeg Vossarudl`n lørdag 26.mai. Turen nedover var fantastisk - åpen bil og T skjorte over 4 fjelloverganger - Standafjellet, Utvikfjellet, Gaularfjellet og Vikafjellet - 2 ferger og 42 mil. Lørdag var det oppstilling av ca 170 veteranbiler på marka foran Fleichers Hotel - starten ble greit avviklet.Vi kjørte en løype opp i fjellsida ovenfor Voss før vi fortsatte mot Gudvangen. På industriområde Kile var det lunchpause i det nye klubbhuset til veteranbilklubben. Et stort stålbygg med mesanin som innehold møtelokale og kjøkken etc. Det var utført mange dugnadstimer på bygget - som de hadde all grunn til å være stolte av ! Ved hjelp av lån av areal fra nabobedriftene fikk alle bilene parkeringsplass. Turen gikk videre langs den gamle vegen ved Vossastronde` til Stalheim hotel der det var festmiddag, premieutdeling og overnatting. Undervegs i løypa var det poster som testet våre kunnskaper,ferdigheter og hva vi hadde observert langs løypa.
Jeg kjørt hjem også med åpen cab over Sogndal - Skei - Volda -Festøy - Ålesund. Erfaringen fra turen er at jeg fikk være med på et meget bra organisert løp med mange positive personer både i stab og deltakere. Jeg ble imponert over det nye klubbhuset de bygget.
Her kan vi i SAK hente ideer og erfaringer.
Jeg vil anbefale andre i SAK å ta turen til Vossarudl`n om 2 år - og stiller spørsmål om hvorfor vi i SAK ikke kan få til et lignende løp ?