Spørreundersøkelse om nytt klubblokale

Publisert av SAK Storfjordens automobilklubb den 14.03.19.

Garasje-, og restaureringsplasser i nytt klubblokale.

SAK gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse om behovet blant medlemmene for garasje-, eller restaureringsplasser for veterankjøretøy eller andre hobbykjøretøy. Undersøkelsen er sendt til hvert enkelt medlem som e-post og SMS. Klubben er avhengig av at alle svarer på undersøkelsen for å ha et best mulig grunnlag når vi skal bestemme om klubben skal satse på nytt klubblokale. Svaret ditt er ikke bindende, men er en pekepinne for klubben om hvor stor interessen er for slike plasser. Vi oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen så snart som råd.

Etter vedtak på tidligere årsmøte har styret i SAK søkt etter nye lokaler. Vi har nå et konkret tilbud på en eiendom på Håhjem i Skodje kommune som oppfyller både krav satt for klubbens formål samt gode muligheter for leie av helårs P-plasser og restaureringsplasser for hobbykjøretøy til klubbmedlemmer.

Dette er imidlertid et stort løft for klubben og vi trenger en realistisk oversikt over hvor mange som ønsker å leie plasser. Der vil i utgangspunktet være plass til ca 40 biler.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til så snart som mulig å svare på spørreundersøkelsen som du har fått tilsendt på e-post eller SMS.

Ved manglende respons vil det ikke være forsvarlig for klubben å kjøpe denne eiendommen. Svarene du gir på denne undersøkelsen er ikke bindende, du vil bli kontaktet på et senere tidspunkt for å gjøre en bindende avtale hvis du ønsker det.

Medlemmer som har svart at de ønsker plass, vil bli prioritert foran medlemmer som melder sin interesse på et senere tidspunkt,


Kommentarer