Parkering-, og restaureringsplasser på Hjulhuset

Publisert av SAK Storfjordens automobilklubb den 06.08.19.
image.title
image.title
image.title
Det nærmer seg innflytting i nye Hjulhuset på Håhjem.
Mange har svart på spørreundersøkelsen vår at dei treng parkering eller restaureringsplass til veteranbilen sin i det nye lokalet.
 
For kort tid siden ble det sendt ut e-post til alle medlemmer som på spørreundersøkelsen hadde svart at dei hadde bruk for parkering-, eller restaureringsplass.
For å sikre deg at du får plassen du ønsker deg, er det viktig at du svarer på e-posten så snart som råd.

Nedenfor finn du en opplysning om priser og andre forhold som gjeld disse plassane:

Oppmerkede nummererte parkeringsplasser med mulighet for inn-/utkjøring.

Pris pr. mnd: Kr.  800,- P-plass for liten bil (lengde mindre enn 4 meter)
                     «  1.000,- P-plass for middels stor bil (lengde 4-5 meter)
                     «  1.200,- P-plass for stor bil (lengde større enn 5 meter)
                     
Restaureringsplass fra kr 1.500,- pr. mnd. (prisen avhenger av plassering og størrelse)

                   Alle leigeavtaler er 1-årig avtaler, med opsjon på forlengelse.
                     
Lokalet vil ha alarm og videokamera.

Kontaktperson for avtale om plasser er:
Ole Kvithaug 
E-post: ekvith@online.no
Mobil:  911 43 939


Kommentarer