Onsdags aktiviteter på Hjulhuset kl 18-21

Onsdags aktiviteter på Hjulhuset kl 18-21

Publisert av Irene Årsnes den 26.05.20. Oppdatert 26.10.20.

Vi fortsetter med den gode energien som strømmer over SAK og arbeidet med vårt fantastiske klubblokale. 
Det er mulig å gjøre en del ting på Hjulhuset, som normalt skulle vært gjort på dugnad selv i disse smitteverntider. Hvis dette organiseres oss slik at smittevernreglene overholdes, kan vi likevel få gjort mange oppgaver. Det vil i hovedsak si at hver enkelt jobb må gjøres av de samme, få personene og at hygiene og avstands regler overholdes.  Vi kan spre oss på bygget inne og ute på ulike oppgaver. Onsdag ettermiddag/kveld er det tradisjon for et par timer med litt oppgaveløsning. Vi runder av med en god prat og kaffetår på behørig avstand fra hverandre. 

Klubbverkstedet er selvsagt åpent for de som vi skru på egen bil.

Følgende jobber håper å få gjort før vinteren setter inn.

 Enkelt medlemmer på eget initiativ og/ eller i små grupper. 

Ta gjerne kontakt med komitéleder eller de som oppført bak som holder tråden i oppgavene, slik en kan avtale resurser og planlegge å treffes.

- Reoldeler fjernes fra naboeiendom. De ligger mot øst - skal flyttes anvist plass på sydsiden av vårt bygg.

- Fjerne paller og materialrester fra verksted.

- Sortere og vurdere deler og verktøy i containere – Dialog med verksted og kjøretøy komiteen.

- Sortere litteratur på nytt bibliotek, sortere bort det som skal kastes.

- Montere ventilasjonsanlegg i møtesal og aggregat i veteranbilhotellet -Steinar Leganger etablerer en gruppe for å få dette montert.

- Sikre bedre permanent løsning lysbryter rom utenfor kompetansesenter og verksted (Kun elektriker)

- Kople lys i bibliotek (Kun elektriker).

- Kople ferdig lys i storbilverksted (Kun elektriker)

- Ferdigstille montering, tilkopling og oppstart av bremseprøver.

- Montere bedre lys ved 2 søylet løftebukk.

 

 

 

Se bildene.