Nye vedtekter fra 2018.

Publisert av SAK Storfjordens automobilklubb den 06.03.18. Oppdatert 19.03.18.
  1. «Vedtekstendendring:
  • Styret har utarbeidet forslag til vedtekter fra 2018 med en del endringer – korrigeringer. Forslaget har vært lagt ut på hjemmesiden fra nyttår. Styret sitt forslag er korrigert på styremøte sist uke etter to forslag fra medlemmene.
  • Styrets forslag – endringene i blå skrift – ble lest av møteleder og det ble gitt mulighet til kommentarer for hver paragraf – før godkjenning.
  • Følgende endringer i forslaget ble vedtatt: § 11 – de 4 siste ordene i første setning strykes(i kvinners perspektiv og ønske). § 15 – tilføyes: Budsjett for inneværende år.
  • Styrets forslag til vedtekter ble så som en enhet godkjent av årsmøte.
  • Styret fastsetter arbeidsoppgaver og ansvarsområder til komiteene – instruksen skal være tilgjengelig på Hjulhuset klubbens hjemmeside.
  • Generelle kommentarer: Paragrafene som omhandler komiteene bør forenkles slik at beskrivelsen av arbeidsoppgaver og ansvarsområder flyttes til instruksene.                 Det er viktig at valgkomiteen sørger for at tillitsverv rullerer (mindre gjenvalg) slik at flere blir engasjert i klubben.»


Vedtektene finn du under fliken "Om oss" i menyen øverst på sida.