Noen kjøretøy trenger ekstra kjærlighet

Publisert av SAK Storfjordens automobilklubb den 21.12.17.

Kommentarer