Innkalling Årsmøte SAK 28. februar 2023

Innkalling Årsmøte SAK 28. februar 2023

Publisert av Irene Årsnes den 23.01.23. Oppdatert 01.02.23.

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2023.

Tirsdag den 28.02.2023 kl. 18.30 på Hjulhuset 

Sakliste:

 
Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Valg av møteleder

Sak 3: Valg av referent

Sak 4: Styrets årsberetning

Sak 5: Regnskap 2022
- Regnskap SAK 2022
- Revisorberetning SAK 2022
- Budsjett SAK 2023
- Orientering om Økonomi i Hjulhuset As

 
Sak 7: Fastsettelse av kontingent for 2023
- Medlemskontingenter og bidrag til Jentehjulet.

Sak 8 Valg:
       - Leder
       - Styremedlemmer/varamedlemmer
       - Revisor
      - Valgkomite
      -  Blad- og hjemmesidekomite’
      -  Løps- og arrangementskomité
      -  Verksted og kjøretøykomité
      -  Forsikringskomite’
      -   Eiendomskomite
      -   Husstyre


Sak 9: Innkomne saker
Saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet.

Sak 1: Fra styret 17.11.2022

Styret ønsker i løpet av 2023 å utrede behovet for og konsekvenser ved å bygge et garasje/utstillingsbygg langs vestkanten av eiendommen på Håem. Formålet med bygget er å kunne lagre og vise frem klubbens rullende kulturminner på en bedre måte enn det vi kan i dag. En slik utredning må inneholde behov og konsekvensanalyse, skisser av mulig løsning og en finansieringsplan. En igangsetting av byggeprosessen må behandles senere i en eventuell ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Det blir enkel servering og loddsalg.


VEL MØTT!
Styret i SAK