Info forsikring og eierforhold ved eierskifte

Publisert av Irene Årsnes den 27.06.18. Oppdatert 29.06.18.
Storfjorden Automobil klubb mottok i dag litt informasjon knyttet til forsikring og eierforhold på bil. Så til de som har solgt eller kjøpt bil siste tiden. Anbefaler å lese gjennom informasjonen her.                                                              


   
Hei!

Den 1. mars 2018 ble det innført gebyr for uforsikrede kjøretøy. For å unngå gebyr er det viktig at vi får beskjed før bilen eller lastebilen skifter eier - om bilen overføres fra ett selskap til et annet, om leasing- eller firmabil kjøpes ut av en privatperson eller om bedriften får nytt organisasjonsnummer.

Vi opplever at mange tror at de ikke trenger å gi oss beskjed fordi bilen jo har en løpende forsikring. Ring oss og spør om du er i tvil. 
Det er viktig at samme eier står oppført i våre systemer som i motorvognregisteret (TFF Auto). Hvis ikke vil kjøretøyet bli merket som uforsikret i motorvognregisteret, og ny eier vil få gebyr – selv om kjøretøyet har forsikring.  

Gebyret blir utstedt av Trafikkforsikringsforeningen og er på 150,- for hver dag bilen er merket om uforsikret i TFF Auto (selv om bilen kan ha en løpende forsikring registrert på forrige eier). For lastebiler og busser er dagsgebyret 250,-.

HER KAN DU SJEKKE
Det er den som til enhver tid står oppført som eier av kjøretøyet i TFF Auto (motorvognregisteret) som er forpliktet til å forsikre kjøretøyet og som vil få gebyr om forsikringen ikke er koblet mot riktig eier. 

På www.tffauto.no/minside kan du logge deg inn med BankID og sjekke hvilke kjøretøy du står oppført som eier av og hvor de er forsikret.

Her kan du lese mer om gebyret.Vennlig hilsen
If

Kommentarer