Hjulhuset Brusdalen SOLGT

Publisert av Irene Årsnes den 07.07.19.
image.title

Etter ekstraordinært årsmøte i februar har styret og arbeidsgruppen jobbet intensivt med iverksetting av Nytt Hjulhuset på Håhjem som ble ervervet. Planlegging og dugnad på ombygging samt opprydding. Vi er godt i gang, men det er alltid arbeid til flere om en har anledning og bli med på onsdager. Utarbeidelse av kontrakter, som grunnlag for leie av parkeringsplasser for medlemmer står nå for tur. Den prosessen er snart klar for å jobbes videre med, da blir det å søke/ opprettet kontakt med de som har signalisert at de ønsker å leie plass.

Nå når kontrakt er signert på SALG av Hjulhuset  i Brusdalen, så står vi foran en stor rydde og flyttejobb av alle våre eiendeler. Så her trengs gode planer og mange hender. Så følg med, vi inviterer til dugnad fremover juli og august. Vi har som arbeidsmål å være ute av Brusdalen til 1. september.

Nå kunne vi lese i SAK Posten utgave 2- 2019 at klubben i sin tid kjøpte Hjulhuset i Brusdalen for kr. 1,2 mill. "på rot" 

Kontrakten som leder i Storfjorden Automobil klubb signerte fredag 5. juli, var salgssummen på kr. 3,1 mill.

For å sikre at vi ivaretar alle krav og retningslinjer, valgte styret å bruke advokat for å bistå selger (SAK) og kjøper i prosessen med kontrakten og signering av de ulike dokument, som fører frem til tinglysing.

Hjulhuset Brusdalen ligger i NLF område, og det var en del poster her måtte være sikker på ble ivaretatt. Under møtet med advokat kjente vi på at det var et godt valg å søke bistand på den delen av prosessen. Her var mange "tråder" å ivareta.

Så kjære SAK medlemmer; Alt arbeidet som iherdige medlemmer har lagt ned over 20 år, ved utvikling og vedlikehold av eiendom og klubblokalet, har dette virkelig økt verdien på eiendommen. Som igjen har gitt oss mulighet og litt økonomisk trygghet nå når vi er i full gang med nytt prosjekt på Håhjem.

Så nå tar vi med oss alle de gode minner og klubbkullturen vår videre i våre nye lokaler.

 


Kommentarer