Har du gode ideer?

Har du gode ideer?

Publisert av SAK Storfjordens automobilklubb den 09.04.19. Oppdatert 12.04.19.

Klubben etterlyser kreative forslag til korleis vi skal utnytte det nye klubblokalet vårt.

Arbeidet med å planlegge korleis vi skal bruke dei ulike delane av det nye lokalet er no starta. Klubben ønsker at medlemmane skal få delta i denne prosessen og inviterer derfor til en idedugnad. 

Alle skisser og forslag som kommer inn vil være arbeidsdokument i den videre prosessen.

Håper dere blir med å fremmer løsningsforslag slik at vi får en så optimal løsning som mulig for bruken av bygget. Husk at løsningen du foreslår både må gi leieinntekter til klubben og må støtte SAK sine behov som klubb.

Har du gode forslag til korleis klubbarenaen skal være i framtida, kan du skisse det ned på ei tegning, eller skrive ned forslaget ditt.

Du kan også skrive forslaget ditt som kommentar nederst i denne artikkelen.

Det ligg ei lenke til et bilde av grunnplanet på bygget nederst i denne artikkelen.

Tegninger til å skisse på blir lagt ut på Hjulhuset i Brusdalen en av dei næraste dagane.

 

Frist for forslag: 24 April

Forslag kan du sende til: formannen@storfjorden.no  eller levere i forslagskassen på Hjulhuset i Brusdalen.