God respons på spørreundersøkelsen.

Publisert av SAK Storfjordens automobilklubb den 24.03.19.

God respons på spørreundersøkelsen.
Svært mange medlemmer har svart på spørreundersøkelsen vedrørende sine behov for P-plass eller restaureringsplasser i et eventuelt nytt klubblokale.  Det er ekstra gledelig at mange har svart at de ønsker å være med på dugnader for å tilpasse lokalet til klubben sine behov,

Den gode responsen er er uvurderlig hjelp til styret og årsmøtet når det gjelder å vurdere om dette er et prosjekt klubben bør satse på.

Vi oppfordrer alle medlemmer som har mulighet til å møte opp på det ekstraordinære årsmøte i SAK 26.03.2019,

Se egen innkalling på for dette møtet.


Kommentarer