Forslag til vedtektsendringer

Publisert av SAK Storfjordens automobilklubb den 21.12.17. Oppdatert 05.01.18.
Styret i klubben har gått grundig gjennom vedtektene til klubben og har utarbeidet et forslag med en del endringer i forhold til dagens vedtekter. Endringsforslaget blir behandlet som egen sak på Årsmøtet 31. Januar 2018 
Hensikten med endringene er å forenkle vedtektene, og gjøre det tydligere for de forskjellige komiteene hva som er komiteens oppgaver i løpet av året. 
Forslaget til vedtektsendringer er sendt til alle klubbmedlemmer med registrert e-post adresse. Denne e-posten ble sent ut til medlemmene 27.desember 2017.
Hvis du ikke har fått denne e-posten, finner du forslaget til vedtektsendringer på Hjulhuset, eller ved å kontakte klubben.
Husk at du selv kan redigere de opplysningene du vil at klubben skal ha om deg (bla. e-postadressen) inne på Profil i App'en GNIST som du kan laste ned på mobiltelefonen din. 

Kommentarer