Forsinkelser av SAK-Posten nr 2

Publisert av Karen Gissinger den 28.06.18. Oppdatert 15.07.18.

Vi har hatt veldig mange medlemmer og bladmottakere i SAK som har vært registret ned mangelfull, feil eller gammel postadresse. Mer og mer post blir nå maskinsortert, eller manuelt sortert av ansatte som ikke er lokalkjent. Det er det uråd å greie når det ikke står riktig adresse på sendingene. Det kan lett sammenlignes med når vi får nytt telefonnummer,- da er det vanskelig å få svar på det som ikke lengre er i bruk... :-) :-) Jeg beklager forsinkelsen av bladet, men nå har jeg gått gjennom hele listen og rettet opp adressene på ca 70-100 som lå med feil adresse. Alle skal nå enten ha fått bladet, eller at det kommer i løpet av et par dager. Hvis ikke, ta kontakt med redaktøren. Vi benytte muligheten til å oppfordre alle til å melde fra når dere får endring i adressen. Noe du lurer på ta kontakt på 90536735 eller karen.gissinger@posten.no.

Hvis du har installert GNIST app'en på telefonen din for å få tilgang til SAK aktiviteter og kjøretøyregisteret, kan du selv oppdatere dine personalia som for eksempel e-post, mobil eller adressen din hvis du har flyttet. 

 

 


Kommentarer