Ekstraordinært årsmøte i SAK 26.03.2019

Publisert av SAK Storfjordens automobilklubb den 06.03.19. Oppdatert 14.03.19.

Ekstraordinært årsmøte i SAK 26.03.2019 kl 18

Styret innkaller etter vedtektene § 15 til Ekstraordinært årsmøte i Storfjordens automobilklubb. Oppmøte ved småbåthavna på Haahjem Industriområde kl 18.00 for befaring på eiendommen/bygget.

Årsmøtet fortsetter kl 19.00 på Norsk Scania, på Digerneset.

 

Sakliste

  1. Styret ønsker å tilføye til vedtektene § 2: Formål: Kunne erverve aksjer/eierforhold i aktuelle selskap som støtter klubbens formål.
  2. Presentasjon av eiendommen/bygget med fremtidig muligheter og økonomiske konsekvenser for klubben.
  3. Fullmakt til styret til å selge Hjulhuset og kjøpe eiendommen i Sak 2.
  4. Eventuelt.

 

Hvis du ikke har anledning til å møte på det ekstraordinære årsmøtet, kan du stemme med skriftlig fullmakt.

 

 

 

 

Hjulhuset 06.03.2019

Styret i SAK.