Avlyser aktiviteter på Hjulhuset

Avlyser aktiviteter på Hjulhuset

Publisert av SAK Storfjordens automobilklubb den 16.03.20. Oppdatert 24.03.20.

SAK avlyser all organisert aktivitet på Hjulhuset inntil videre.
Med bakgrunn i nasjonale vedtak avlyser SAK all organisert aktivitet på klubblokalet.

Det blir dermed ikke dugnader eller møteaktivitet den nærmeste tida.

Medlemmer som leier egne restaureringsplasser kan bruke disse.

Verkstedet blir åpent for medlemmer onsdager 18-21 for skruing på egen bil.

Personer som er pålagt karantene eller som er i risikogruppene skal ikke være på Hjulhuset i tiden fremover.

Følg smittevernreglene nøye.

 

Følg med på www.storfjorden.no for oppdatert informasjon.

 

Styret i SAK