Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

Publisert av Lidvard Lundanes den 30.11.19. Oppdatert 22.01.20.

INNKALLING

TIL ÅRSMØTET 2020 i SAK

Torsdag den 20.02.2020 kl 18.30 på Hjulhuset på Håhjem.

 

Sakliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

 

Sak 2: Valg av møteleder

Sak 3: Valg av referent

Sak 4: Vedtektsendringer

Sak 5: Styrets årsberetning

Sak 6: Regnskap 2019

Sak 7:  Fastsettelse av kontingent for 2020

 

Sak 8 Valg:

       - Leder

       - Styremedlemmer/varamedlemmer

       - Revisor

      - Valgkomite

      -  Blad- og hjemmesidekomite’

      -  Løps- og arrangementskomité’

      -  Verksted og kjøretøykomité’

      -  Forsikringskomite’

      -   Eiendomskomite

      -   Velferdskomite

 

 

Sak 9: Informasjon fra Hjulhuset As

 

Sak 10 :Innkomne saker

 

Saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet.

Det blir enkel servering og loddsalg

VEL MØTT!

 

Styret i SAK

Åpent hus på onsdag 22.01.2020

tirsdag 14. januar kl. 09:16

Klubbkveld 30. Januar 2020

mandag 13. januar kl. 00:00

Årsmøte 2020

lørdag 30. november kl. 00:00

Takk til sponsorer

torsdag 09. januar kl. 13:34

Fakturering av P-plasser

onsdag 01. januar kl. 19:38