Bladkomiteen 2019

Leder Karen Gissinger 905 36735 karen.gissinger@posten.no

Hjemmeside Arnt Roger Forshaug 91347659 arnt.roger@forshaug.net

Medlem Bjørn Nybø 908 93 887 bjorn@bilfagsunnmore.no
Medlem Odd Østen Hurlen 970 59999 odd-oesten@vognmanden.no
Medlem Kjell Jarle Gjerde 906 92389 kjell.jarle.gjerde@gmail.com
Medlem John Christian Nygård 945 30821 jcnygard@hotmail.com