Velkommen til Storfjordens automobilklubb!
Volvo PV 657 Sykebil

Volvo PV 657 Sykebil

I dag ble Volvo PV 657 1936 - Sykebil omregistrert til Storfjordens Automobil klubb, og er nå i klubbens besittelse. Nå er ikke bildet slik den er i dag, men var når det var i tjeneste ved Ålesund Sykehus, Borgundveien. Samt slik målet er at den skal bli, etter hvert. Dette er et Restaureringsprosjekt.

Les mer
Årsmøtesaker 2021

Årsmøtesaker 2021

Storfjordens Automobil klubb har nedfelt i sine vedtekter at klubben skal gjennomføre årsmøte innen utgangen av februar. Styret har vurdert ulike senario for å søke å finne en modell som gjør at vi er i samsvar med vedtektene. Pandemien setter en stopper for å kunne fysisk gjennomføre årsmøte innen fristen. Venter spent på nye smittevernråd, som åpner for noe større samlinger. For å komme i gang på 2021, velger styret å fremme to saker fra Årsmøte agenda, på en utradisjonell måte.

Les mer
Utsettelse Årsmøte 2021

Utsettelse Årsmøte 2021

Det er med beklagelse at styret ser det nødvendig å utsette Årsmøtet, som var planlagt torsdag 25.februar 2021. Utsettelsen er med bakgrunn i nasjonale smittevernregler og antallsbegrensninger ved arrangement.

Les mer
Samlinger av bilnummer bøker

Samlinger av bilnummer bøker

Som kjent har undertegnede en digitalisert samling av "Hvem eier bilen" og tilsvarende bøker som har vært annonsert på SAK sin hjemmeside. Denne har gitt meg manger hyggelige forespørsler som jeg har svart så godt jeg har kunnet.

Les mer


Husk å registrere SAK Org.no 980 058 913
som mottaker for din innsats i Tipping, Lotto, Joker mv. 
SAK får 7% av innsatsen din.
- ingenting av gevinsten!
Trykk HER eller på bildet for å registerere deg!